• Slides
  • Slides
  • Slides
  • Slides
  • Slides
  • Slides

Рішення сільської ради (2013-08-22)

Україна
Івано-Франківська область
Надвірнянський район
Гаврилівська сільська рада
шостого демократичного скликання
(чотирнадцята сесія)
Р І Ш Е Н Н Я

Від 09.01.2013 р. № 243-14/2013
с.Гаврилівка

ПРО СІЛЬСЬКИЙ БЮДЖЕТ
НА 2013 РІК.

Розглянувши проект рішення про сільський бюджет на 2013 рік та відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада ВИРІШИЛА:

1. Установити загальний обсяг доходів сільського бюджету на 2013 рік в сумі
1 170 000 грн, в тому числі обсяг дотації вирівнювання в сумі 921 100 грн, субвенції на ремонт та утримання доріг в сумі 40 100 грн.
Обсяг доходів загального фонду сільського бюджету визначити в сумі 1 062 900 грн, спеціально фонду в сумі 107 100 грн. (додаток 1).

2. Затвердити видатки сільського бюджету на 2013 рік в сумі 1 170 000 грн., в тому числі загального фонду в сумі 1 062 900 грн, спеціально фонду в сумі
107 100 грн. за функціональною структурою бюджету. (додаток 2).

3. Установити, що до доходів загального фонду сільського бюджету на 2013 рік належить:
– податок з доходів фізичних осіб;
– плата за землю;
– збір за проведення деяких видів підприємницької діяльності;
– плата за оренду;
– державне мито.

4. Джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2013 рік в частині доходів є:
– власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів сільської ради;
– надходження єдиного податку.

5. Кошти батьківської плати спеціального фонду сільського бюджету витрачаються на заходи, передбачені законодавством.

6. Затвердити такий перелік захищених статей загального фонду сільського бюджету на 2012 рік за їх економічною структурою:
– оплата праці працівників бюджетних установ;
– нарахування на заробітну плату;
– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
– харчування;
– оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
– інші виплати населенню.

7. В окремих випадках, з метою належного і своєчасного виконання отриманих у міжсесійний період нормативно-правових актів Верховної Ради України, Кабінету міністрів України та його доручень дозволити постійній комісії сільської ради з питань бюджету проводити уточнення сільського бюджету з подальшим затвердженням її рішень на черговій сесії сільської ради.
У випадку внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації в частині назв і кодів функціональної та відомчої класифікації вносити відповідні зміни до сільського бюджету.

8.Спрямувати вільний залишок коштів загального фонду в сумі 185 000 грн, який склався станом на 01.01.2013р. на фінансування бюджетних установ:
КФК 010116 кошти в сумі 140 000 грн :
– КЕКВ 2210 – 10 000 грн
– КЕКВ 2240 – 25 000 грн
– КЕКВ 2111 – 77 000 грн
– КЕКВ 2120 – 28 000 грн
КФК 130102 кошти в сумі – 3 000 грн:
– КЕКВ 2210 – 3 000 грн
КФК 070101 кошти в сумі – 25 000 грн:
– КЕКВ 2210 – 11 900 грн
– КЕКВ 3110 – 8 100 грн
– КЕКВ 2240 – 5 000 грн
КФК 100203 кошти в сумі – 12 000 грн:
– КЕКВ 2240 – 12 000 грн

9. Кошти фонду розвитку в сумі 35 000 грн направити на проведення робіт по вуличному освітленні села;
– кошти залишку на 01.01.2013р. з фонду розвитку КФК 150101 в сумі 68 тис.грн. направити:
– на капітальний ремонт даху дитячого садка «Незабудка» КЕКВ 3132 – 43 тис.грн. (спів фінансування 3-го обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування);
– на вуличне освітлення КЕКВ 3110 – 25 тис грн..
Субвенцію в сумі 40 100 грн направити на ремонт вулиць села, в т.ч.:
поточний ремонт вулиці Прикарпатська – 12800 грн,
капітальний ремонт вулиці Луги – 27 300 грн.

10. Дати дозвіл сільській раді на отримання відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» короткотермінових позичок в головному управлінні Державного казначейства України в районі для покриття тимчасових касових розривів, що можуть виникати під час виконання загального фонду сільського бюджету в частині фінансування захищених статей його видатків.
11. Установити, що керівники бюджетних установ села підтримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого у їх кошторисах.
12. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв в фізичних обсягах по кожній бюджетній установі села.( додаток № 3)
13. Затвердити розмір оборотної касової готівки на 2013 рік в сумі 200 гривень.
14. Додаток 1-2 цього рішення є його невід’ємною частиною.
15. Бюджет сільської ради на 2013 рік при перегляді підлягає уточненню.
16. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету.

Сільський голова Роман Даців

Додаток № 1 до рішення сільської ради
від 09.01.2013р. № 243-14/2013

ДОХОДИ ГАВРИЛІВСЬКОГО СІЛЬСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2013 рік
Код Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією Загаль
ний
фонд Спеціальний фонд Разом
Разом В т.ч. бюджетного
розвитку
1 2 3 4 5 6 = (3+4)
10000000 Податкові надходження 98.7 98,7
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 98.7 98.7
11010000 Податок з доходів фізичних осіб 98.7 98.7
11010100 Податок з доходів найманих працівників
11020400 Податок з доходів фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності
13000000 Збори за спеціальне використання природних ресурсів 26.0 26.0
13050000 Плата за землю 26.0 26.0
13050100 Земельний податок з юридичних осіб 1.0 1.0
13050200 Орендна плата з юридичних осіб
13050300 Земельний податок з фізичних осіб 15,5 15,5
13050500 Орендна плата з фізичних осіб 9,5 9,5
14060300 Плата за державну реєстрацію
14070000 Збір за пров.деяких видів підприємницьк.діяльності 10,0 10,0
14070100 Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі сплачена фізичними особами
14070200 Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі сплачена юридичними особами
20000000 Неподаткові надходження 7,1 7,1
22080400 Надходження від орендної плати 7,0 7,0
22090100 Державне мито 0.1 0.1
24060300 Інші надходження
25000000 Власні надходження бюджетних установ
25010000 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями 32,0 32,0
16050000 Єдиний податок 35.0 35.0 35.0
Разом доходів 141,8 67,0 35.0 208,8
40000000 Офіційні трансферти 921,1 921,1
41000000 Від органів державного управління 921,1 921,1
41020000 Дотації 921,1 921,1
41020300 Дотація вирівнювання, що одержується з районного бюджету 921,1 921,1
41035000 Субвенції
Всього доходів 1062,9 67.0 35.0 1129,9

Сільський голова Роман Даців
В.о.головного бухгалтера Тетяна Богдан

Додаток № 2 до рішення 14-ї сесії Гаврилівської
сільської ради від 09.01.2013р. № 243 – 14/2013

Розподіл видатків сільського бюджету на 2013 рік за тимчасовою класифікацією видатків

Код
тимча-
сової класи-
фікації видат-
ків

Найменування коду тимчасової класифікації
видатків

Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду Разом загаль-ний і спеці-
альний фонди
Всього З них Всього Спо-
жи-
вання З них Роз-
витку З них
Оплата
праці Кому-
нальні послуги та енерго-
носії Оп-лата
пра-ці Кому-
нальні послу-ги та енергоносії Бюджет
роз-
витку З них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спец.фонд
010116 Органи місцевого самоврядування 263,5 245,4 14,6 263,5
070101 Дитячий садок 644,1 518,0 56,9 20,0 664,1
110204 СБК 112,2 99,5 7,8 12,0 124,2
090412 Соціальний захист 10,0 10,0
130102 Фізична культура 30,1 30,1
100203 Благоустрій 3,0 3,0
150101 Фонд розвитку 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0
170703 Дорожнє господарство 40,1 12,8 27,3 27,3 27,3 40,1
ВСЬОГО 1062,9 862,9 79,3 107,1 12,8 62,3 62,3 62,3 1170,0

Сільський голова Р.Даців
В.о. головного бухгалтера Т.Богдан


Напишіть відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *